Cookie beleid Buren

De website van Buren is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Regels

Regels

 • Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend;
 • Sanctie voor het niet op komen dagen of niet uitvoeren van een vrijwilligerstaak is als volgt:
    • Boetebedrag van €50
 • Bij niet voldoen van het boetebedrag kan een actief lid uitgesloten van deelname aan clubactiviteiten.
 • Als een vrijwilligersfunctie/-taak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. U dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of taakplicht;
 • Indien meer leden zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak / -functie dan benodigd, zal de datum van aanmelden voor de vrijwilligerstaak /-functie leidend zijn voor het toekennen aan een lid;
 • De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 september tot 15 januari en van 16 januari tot 1 juni van ieder jaar;
 • In geval van (persoonlijke) calamiteiten dient u te allen tijde de commissie/coördinator waaronder de taakplicht valt te informeren. Dat betekent niet dat u daarmee gevrijwaard bent van eventuele sancties;
 • Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald;
 • De betreffende commissie waarvoor de vrijwilligersfunctie/-taak geldt, zal een registratie bijhouden van de aanwezigheid van de vrijwilliger op de ingeroosterde momenten;
 • Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan de vertrouwenspersonen kenbaar maken. Het bestuur is bevoegd hier een besluit in te nemen;
 • Alle leden hebben tot 1 september van een seizoen de mogelijkheid en tijd om aan te geven welke vrijwilligerstaak of -functie zij in het lopende seizoen willen vervullen. Ook kunnen een eventuele datum via de website gekozen worden.
 • De club is in de mogelijkheid om mensen zelf in te plannen wanneer nog niet is voldaan aan een vrijwilligerstaak.
 • De sanctiemaatregelen gelden tevens bij verzuim van functie of taak door een ouder/verzorger van een jeugdlid. De ouder/verzorger blijft hiervoor verantwoordelijk;
 • Het bestuur, de vrijwilligerscommissie of betreffende commissie waaronder de te verrichtte taak valt,  zullen er op toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak;
 • Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersplan en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersplan, daar waar nodig, bij te stellen en/of de hoogte van de sanctie te herzien.
 • Bij onduidelijkheden en/of dispuut is het besluit van het hoofdbestuur bindend.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!