Cookie beleid Buren

De website van Buren is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedragsregels

Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag SV Buren.

Gedragsregels;

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / leider te verkleinen. Daarnaast worden ze gebruikt om het gedrag van de leiders / trainers en sporters in concrete situaties te toetsen. Hieronder staan de elf regels die SV  Buren, net als alle bonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten onderschrijft.

 

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind / de sporter zich veilig kan voelen.

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die het kind / de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in    het privéleven van het kind / de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3.  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover het kind / de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en het kind / de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De vrijwilliger mag het kind / de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat het kind / de sporter en / of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De vrijwilliger zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met het kind / de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De vrijwilliger heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - het kind / de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van het kind / de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van het kind/de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het kind / de sporter is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen deverantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!